Jak piszemy gożej czy gorzej

gorzej

Poprawna pisownia

gożej

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis przysłówka gorzej jest przy użyciu rz.

Gorzej jest stopniem wyższym od przysłówka źle – niezgodnie z jakimiś normami, przepisami lub wymaganiami, nie tak jak trzeba, niedobrze, niedokładnie.

Reguły ortograficzne mówią, że rz zapisujemy zawsze wtedy, gdy wymienia się na r, a więc: gorzej, bo: gorszy.

Przykłady:

Dziś gorzej się czuję.
Nasz stary samochód wygląda coraz gorzej, więc chyba kupimy nowy.
Gorzej już chyba być nie może.

Komentarze