Jak piszemy: grekokatolicki czy greckokatolicki?

greckokatolicki

Poprawna pisownia

grekokatolicki

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "greckokatolicki".

 

Przymiotnik "greckokatolicki" odnosi się do Kościoła, który powstał w wyniku unii Kościoła prawosławnego z katolickim. Jego nazwę zawdzięczamy cesarzowej Marii Teresie, która chciała w ten sposób podkreślić związek tego kościoła z kulturą grecką. Pierwszy człon słowotwórczy wyrazu "greckokatolicki" pochodzi zatem od przymiotnika "grecki". 

Natomiast forma "grekokatolicki" stanowi kalkę z języka ukraińskiego. Jej użycie w polszczyźnie jest błędem. Warto jednak zauważyć, że wyznawcę Kościoła greckokatolickiego nazwiemy "grekokatolikiem".

 

Przykłady:

Jestem wyznawcą Kościoła greckokatolickiego.

Kościół greckokatolicki wywodzi się z tradycji chrześcijaństwa wschodniego.

Czy Kościół greckokatolicki uznaje zwierzchność papieża?

Komentarze