Jak piszemy: grzech czy gżech?

grzech

Poprawna pisownia

gżech

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik "grzech" zapisujemy z użyciem litery "rz". 

 

Grzech to działanie niezgodne z regułami określonej religii, ale też przewinienie, błąd, uchybienie. 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii rz występuje po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j (poza kilkoma wyjątkami, np. gżegżółka). 

 

Przykłady:

Zabójstwo, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, należy do grzechów śmiertelnych. 

Rezygnacja z takiej okazji byłaby niewybaczalnym grzechem. 

“Dzieje grzechu” to mniej znana powieść Stefana Żeromskiego. 

Komentarze