Jak piszemy: gubi czy góbi?

gubi

Poprawna pisownia

góbi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to gubi

Gubi jest czasownikiem w 3 osobie liczby pojedynczej pochodzący od gubić. Gubić czyli tracić coś, zapodziać, zawieruszyć, ale również oznacza utratę orientacji w terenie, zabłądzić oraz utratę szansy, zaprzepaszczenie jej.

W prasłowiańszczyźnie istniało słowo gubiti, znane w podobnym znaczeniu co dziś: dopuszczać aby coś zginęło. Zatem należy przyjąć, że pisownia z użyciem u ma znaczenie historyczne

Przykłady:

Ależ on jest roztargniony! Ciągle coś gubi!
Nie mogę nosić drobnych monet, ponieważ zawsze je gubię.
Jeśli Kasia znów zgubi klucze, nie dostanie się do domu.

Komentarze

~ jestę ópoźlecony piemcio latkiem z dyzlekcjom
11/9/19, 10:28 PM
Cjekaf jestę, tszy ktoź serjo ńe wje, rze pisze sje "gubi" a ńe "góbi", lup piszę w taki sposup jak ja (w tym zdaniu) i pszy okazyi ńe iest ópoźledzony, dyzlektykiem lup ponirzej 8 rokó rzycia alpo wybódził sie z piemciuset letniego snó. Przecież to razi w oczy tak mocno, że można sobie poważnie uszkodzić wzrok. Jakby ktoś nie zrozumiał w pierwszym zdaniu są błędy ortograficzne dla przykładu.