Jak piszemy: Gwiazdka czy gwiazdka – dużą czy małą literą?

Gwiazdka

Zależy od kontekstu

gwiazdka

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Zapis tego słowa może sprawiać wiele trudności. Jednak zgodnie ze słownikiem ortograficznym wielkiej litery użyjemy, gdy mówimy o Gwiazdce w znaczeniu 'okres wigilii i Bożego Narodzenia' (ale nawet w tym przypadku dopuszczalna jest pisownia małą literą), natomiast jeśli chodzi nam tylko o zwyczaj dawania prezentów, powinniśmy pisać gwiazdka.

Przykłady użycia:

Co chcesz dostać na gwiazdkę?

Tegoroczną Gwiazdkę spędzę u dziadków.

Komentarze