Jak piszemy: gwoli czy kwoli?

gwoli

Poprawna pisownia

kwoli

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to gwoli.

Gwoli to archaiczny przyimek wskazujący cel czynności o którym mówi rzeczownik w zdaniu; z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny, aby, ażeby, żeby, chcąc.

Obecne gwoli jest formą powstałą od kwoli, które w staropolszczyźnie oznaczało „ku woli”, „zgodnie z wolą”. Jednak to właśnie gwoli utrwaliło się na gruncie polskim.

UWAGA: Należy pamiętać, że rzeczownik występujący po przyimku gwoli powinien być w formie dopełniacza. 

Przykłady:

Gwoli ścisłości, samochód zabrał bank, ponieważ nie spłaciliśmy kredytu.
Ten entuzjazm, gwoli wyjaśnienia, wynikał z wygranej w lotto.
Gwoli świętu narodowemu prezydent wręczył wyróżnionym specjalne odznaczenia.

Komentarze