Jak piszemy: gwoli czy kwoli?

gwoli

Poprawna pisownia

kwoli

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "gwoli".

 

"Gwoli" to archaiczny przyimek wskazujący cel czynności, o którym mówi rzeczownik w zdaniu; z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny, aby, ażeby, żeby, chcąc.

Obecne "gwoli" jest formą powstałą od kwoli, które w staropolszczyźnie oznaczało „ku woli”, „zgodnie z wolą”. Jednak to właśnie "gwoli" utrwaliło się na gruncie polskim.

 

UWAGA: należy pamiętać, że rzeczownik występujący po przyimku "gwoli" powinien być w formie dopełniacza. 

 

Przykłady:

Gwoli ścisłości, bank zabrał nam samochód, ponieważ nie spłaciliśmy kredytu.
Ten entuzjazm, gwoli wyjaśnienia, wynikał z wygranej w lotto.
Gwoli świętu narodowemu prezydent wręczył wyróżnionym specjalne odznaczenia.

Komentarze

~ galile0
2/5/20, 8:31 PM
o tak, dzięki samochodowi mamy cały bank
~ adam
2/3/20, 11:04 AM
nie sądze aby stwierdzenie samochód zabrał bank jest prwidłowe