Jak piszemy habry czy chabry

chabry

Poprawna pisownia

habry

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik chabry zapisujemy z użyciem ch.

Chabry – roślina rosnąca na łąkach lub stepach o barwnych kwiatach.

Etymologia słowa nie jest jasna, należy jednak przyjąć, że chabry wywodzą się od podobnej brzmieniowo nazwy miejscowości Chabrowo, o czym wspomina Aleksander Bruckner w swoim Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego. Istnieje także mitologiczne wyjaśnienie pochodzenia chabrów – Hipokrates twierdzi, że roślina została wskazana przez centaura Chirona i na jego cześć kwiaty zostały nazwane chabrami. Niezależnie jednak od motywacji historycznych, reforma oświaty z 1936 roku zatwierdziła zapis z użyciem ch.

Przykłady:

Chabry to najpiękniejsze polne kwiaty.
Niebieskie chabry przyniósł jej w prezencie za pomoc.
Chabry mogą być piękną ozdobą każdego wnętrza.

Komentarze