Jak piszemy: halka czy chalka?

halka

Poprawna pisownia

chalka

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik halka zapisujemy z użyciem h.

Halka to spodnia część bielizny damskiej noszona bezpośrednio pod ubraniem, zakładana najczęściej pod spódnicę lub suknię.

Halka jest wyrazem przejętym z gwary mazowieckiej i podlaskiej, gdzie mówiono chalka na spodnią spódnicę. Początkowo taki zapis był poprawny, jednak za sprawą opery Stanisława Moniuszki - Halka”, pisownię z użyciem h przenieśli do literatury Władysław Reymont i Stefan Żeromski. 

Przykłady:

Halka to jeden z elementów stroju krakowskiego.
Pod suknię założyła koronkową halkę.
Halka” to utwór operowy Stanisława Moniuszki.

Komentarze

~ Baśa z Gdyni
12/26/19, 10:02 PM
Ja ruwnierz dzienkuję ! :)
~ Jan z Poznania
12/26/19, 10:01 PM
Dzienkuje