Jak piszemy: halny czy chalny?

halny

Poprawna pisownia

chalny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „halny”.

 

Przy pisowni tego słowa nie stosujemy żadnej zasady ortograficznej – należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Halny wieje już trzeci dzień.

W Tatrach od wczoraj szaleje halny.

Komentarze