Jak piszemy: Hanna czy Channa?

Hanna

Poprawna pisownia

Channa

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis imienia „Hanna” to ten z użyciem H.

 

Hanna to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego hannāh – „łaska”.

W języku polskim imiona Hanna i Anna są odrębne, ale mają to samo pochodzenie.

W imieniu Hanna pozostało H pochodzące od oryginalnego zapożyczenia.

 

Przykłady:
Hanna zaplatała warkocze przed snem.
Na imię miała Hanna, ale chciała, żeby mówić jej Ela.
Tylko Hanna wiedziała, co trzeba zrobić.

Komentarze