Jak piszemy: haracz czy characz?

haracz

Poprawna pisownia

characz

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik haracz zapisujemy z użyciem h.

Haracz to opłata wymuszona siłą lub groźbą ścigana przez grupy przestępcze. Niegdyś był to podatek pobierany w krajach chrześcijańskich oraz danina, która była ściągana siłą.

Choć etymologicznie wyraz ten zapisuje się z użyciem ch (chcharadż - tur. pogłówne, danina), to w polszczyźnie przyjęto zasadę, że wyrazy obcego pochodzenia zapisuje się przy użyciu h (najczęściej niewymiennego).

Przykłady:

Właściciela osiedlowego warzywniaka zmuszono do zapłaty haraczu.
Haracz był przez wiele miesięcy wymuszany przez lokalną grupę przestępczą.
Okazało się, że ta zbiórka pieniędzy to zwykły haracz.

Komentarze