Jak piszemy: harem czy charem?

harem

Poprawna pisownia

charem

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to „harem”.

 

Harem to określenie tej części tradycyjnego domu muzułmańskiego, która jest zamieszkiwana przez kobiety.

Harem to słowo, które pochodzi z języka osmańskiego – harem. Prawie we wszystkich językach świata harem ma oryginalny osmański zapis.

Pisownia h w tym wyrazie jest związana z jego oryginalnym zapisem w języku osmańskim.

 

Przykłady:

Harem znajdował się w północnej części posiadłości.

Z haremu słychać było śpiew kobiet i śmiech dzieci.

Nie wiedziała co to jest harem, dlatego szukała w bibliotece encyklopedii.

Komentarze