Jak piszemy: harmider czy charmider?

harmider

Poprawna pisownia

charmider

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to harmider

Harmider oznacza chaos, zamieszanie, gwar, zgiełk, zamęt.

Harmider jest wyrazem o niejasnej etymologii. Aleksander Brückner, polski historyk, uważał, że określenie to pochodzi z terenów bałkańskich, gdzie w XVII wieku występowało harami w znaczeniu rozbójnik oraz dere, czyli wąwóz, dół. Natomiast inny językoznawca - Jan Rozwadowski - wskazywał, że harmider swój źródłosłów ma w Persji i ɣarmīdan, które oznaczało kłócić się, sprzeczać, gniewać.  

Przykłady:

Przez remont torowiska w całej okolicy jest straszny harmider.
Mój dziadek twierdzi, że metal to nie muzyka, tylko harmider.
Cały ten harmider wybuchł przez niezamknięte drzwi.

Komentarze