Jak piszemy: harówka czy charówka?

harówka

Poprawna pisownia

charówka

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to harówka.

Harówka - ciężka i wyczerpująca praca, mordęga, trudzić się, tyrać.

Harówka pochodzi od czasownika harować, które swój początek wzięło od szesnastowiecznego okrzyku na konie haru! haru! Wówczas funkcjonowało określenie „szkapy harują”, oznaczające przygotowanie koni do biegu. Zatem pisownia z użyciem h została uwarunkowana historycznie. 

Przykłady:

Całotygodniowa harówka skończyła się bólem kręgosłupa i wizytą u lekarza.
Praca w hucie to ciężka harówka.
Chciał dostać podwyżkę, więc musiał harować jak dziki osioł.

Komentarze