Jak piszemy: hasać czy chasać?

hasać

Poprawna pisownia

chasać

Niepoprawna pisownia

Czasownik hasać zapisujemy z użyciem h.

Hasać - beztrosko się bawić, spędzać czas na przyjemnościach i zabawach, grach, itp.; biegać, brykać, harcować, a także tańczyć żywo, ochoczo, z werwą.

Pisownia hasać została uwarunkowana historycznie. W staropolszczyźnie określenie „koń hasze” oznaczało jego bieg. Stąd też powstanie pochodzi dzisiejsze hasać zapisywane z użyciem h.

Przykłady:

„Ganiać, skakać i hasać” - tylko to ci w głowie!
Mała sarenka odłączyła się od stada i samotnie hasała po łące.
Goście weselni hasali do białego rana.

Komentarze