Jak piszemy: hasło czy chasło?

hasło

Poprawna pisownia

chasło

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik hasło zapisujemy przez h na początku.  

 

Słowo to ma kilka znaczeń w zależności od kontekstu. Może to być jakaś myśl przewodnia, sygnał do działania lub pojęcie opisywane w słowniku lub encyklopedii. Hasłem jest także kod zabezpieczający, którego prawidłowe wprowadzenie uruchamia np. jakiś program.

 

Przykłady:

Hasło do komputera nie powinno być oczywiste.

Bez chwytliwego hasła reklamowego nie da się skutecznie przeprowadzić kampanii wyborczej.

Proszę podać hasło i będziemy mogli wypłacić pani środki z konta.

Komentarze