Jak piszemy: hekatomba czy hatakumba?

hekatomba

Poprawna pisownia

hatakumba

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to hekatomba.

Hekatomba to wielka ofiara dla jakiejś sprawy (przede wszystkim związana z wojną), połączona ze śmiercią wielu ludzi lub też jednoczesna zagłada wielkiej liczby ludzi; eksterminacja.

Prawidłową pisownię wyjaśnia etymologia, bowiem hekatomba pochodzi od greckiego hekatombe, gdzie człon „hekaton” oznacza sto, zaś „bus” to byk, co dosłownie tłumaczone jest jako „ofiara ze stu byków”. Jest to związane z mitologią i ofiarą ze 100 wołów składaną Zeusowi, aby bóg wziął ludzi pod swoją opiekę.

Przykłady:

Po wielu latach niesprawiedliwego panowania króla dokonała się hekatomba, która miała wyzwolić poddanych.
Zgodnie z przepowiednią wyroczni na kraj spadnie nieszczęście, a hekatomba odbierze wam córki i synów.
Głodowa hekatomba zdziesiątkowała nie tylko mieszkańców miasta, ale i okolicznych wiosek.   

Komentarze