Jak piszemy: hektar czy chektar?

hektar

Poprawna pisownia

chektar

Niepoprawna pisownia

Wyraz "hektar" zapisujemy z użyciem litery "h". 

 

Hektar to jednostka powierzchni stosowana w rolnictwie; wynosi 10 000 m². 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii wyrazy z przedrostkiem hekt- zawsze zapisujemy ze spółgłoską h na początku. 

 

Przykłady:

Rolnik mający przynajmniej jeden hektar ziemi może otrzymać dotację. 

Kupię hektar ziemi pod uprawę. 

Jeden hektar ma 100 arów.

Komentarze