Jak piszemy: herezja czy cherezja?

herezja

Poprawna pisownia

cherezja

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "herezja".

 

"Herezja" to pogląd sprzeczny z dogmatami danej religii lub odstępstwo od powszechnie przyjętego poglądu. W odniesieniu do tego słowa nie stosujemy żadnej słownikowej zasady – należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady użycia:

Mężczyzna został oskarżony o herezję.

Kościół różnymi metodami zwalczał herezje.

Komentarze