Jak piszemy: heroizm czy cheroizm?

heroizm

Poprawna pisownia

cheroizm

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „heroizm”.

 

Heroizm to postawa charakteryzująca się odwagą. Słowo to pochodzi od łacińskiego heros. W języku polskim zachowaliśmy oryginalną pisownię przez „h”.

 

Przykłady:

Swoimi czynami ukazał heroizm.

Twoje działania są pełne heroizmu.

Komentarze