Jak piszemy: higroskopijny czy chigroskopijny?

higroskopijny

Poprawna pisownia

chigroskopijny

Niepoprawna pisownia

Wyraz „higroskopijny” piszemy przy użyciu h


„Higroskopijny” oznacza coś, co ma zdolność pochłaniania wilgoci.

Zgodnie z zasadami języka polskiego zawsze piszemy h w cząstkach hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo- i hydro.

 

Przykłady:

Włożyła do torby filtr higroskopijny.
Ten materiał ma właściwości higroskopijne.
Był higroskopijny, dlatego go kupiła.

Komentarze