Jak piszemy: hiperbola czy chiperbola?

hiperbola

Poprawna pisownia

chiperbola

Niepoprawna pisownia

Wyraz „hiperbola” piszemy przy użyciu h


Hiperbola to zwrot stylistyczny polegający na zamierzonej przesadzie w opisie przedmiotu lub zjawiska.

Zgodnie z zasadami języka polskiego zawsze piszemy h w cząstkach hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo- i hydro.

 

Przykłady:

W tym wierszu była zastosowana hiperbola.
Ta hiperbola odnosiła się do piękna pejzażu.
Ola nie wiedziała, czym hiperbola różni się od metafory.

Komentarze