Jak piszemy: histeria czy chisteria?

histeria

Poprawna pisownia

chisteria

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik histeria zapisywany jest z użyciem h.

Histeria to określenie nadmiernej emocjonalności, wybuchowości, przesadnej reakcji uczuciowej na coś; żywość, gwałtowność.

Poprawnym zapisem jest histeria z użyciem h, co związane jest z etymologią słowa, bowiem ten rzeczownik pochodzi od greckiego hystéria (gr. macica). Stąd też polszczyzna przejęła oryginalną pisownię.

Przykłady:

Jej histeria objawiała się nagłymi wybuchami płaczu przeplatanymi niepohamowanym śmiechem.
Histeria związana z tragicznym wypadkiem doprowadziła do załamania nerwowego pani Marii.
Ten histeryczny śmiech dobiegał prawdopodobnie z magazynu.

Komentarze