Jak piszemy: histori czy historii?

historii

Poprawna pisownia

histori

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „historii”.

 

Historią określane są dzieje, na przykład państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś. To również nauka o ich dziejach, a także opowieść o jakimś zdarzeniu. Historia to także przedmiot w szkole oraz wydział lub kierunek na wyższej uczelni.
Odmiana rzeczowników zapożyczonych, w których ia występuje po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch, zawsze następuje z użyciem i.

 

Przykłady:

Po lekcji historii zawsze jest matematyka.
Znał wiele podobnych historii, ale ta bardzo go poruszyła.
Zapisał się w historii jako mądry władca.

Komentarze