Jak piszemy: historia czy chistoria?

historia

Poprawna pisownia

chistoria

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „historia” z użyciem h.

 

Historia to dzieje na przykład państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś. To również nauka o ich dziejach, a także opowieść o jakimś zdarzeniu. Historia to także przedmiot w szkole oraz wydział lub kierunek na wyższej uczelni.

Słowo „historia” ma zapis h, który ma uwarunkowanie historyczne. W staropolskim był zapis istoryja, a wyraz pochodzi od łacińskiego historia.

 

Przykłady:
Historia lubi się powtarzać.
Po polskim w planie była historia.
To była bardzo zabawna historia.

Komentarze