Jak piszemy hobysta czy hobbysta

hobbysta

Poprawna pisownia

hobysta

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik hobbysta zapisywany jest z użyciem podwojonej litery b.

Hobbysta to ktoś mający szczególne zamiłowanie do czegoś, ktoś kto ma jakieś hobby, szczególne upodobanie do czegoś.

Hobbysta zapisywany jest przez podwójną głoskę b, ponieważ pochodzi od wyrazu hobby. Hobby polszczyzna zapożyczyła z języka angielskiego (pol. pasja, ulubione zajęcie, konik).

UWAGA: Istnieje wariantywna forma tego wyrazu zapisywana przez i (hobbista), a więc oba określenia są poprawne.

Przykłady:

Janek jest hobbystą w dziedzinie modelarstwa.
Znany hobbysta udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swojej pasji.
Hobbysta zabrał się za kolejne odkrycia zapomnianych miejsc.

Komentarze