Jak piszemy: hokuspokus, hokus pokus czy hokus-pokus?

hokus-pokus

Poprawna pisownia

hokuspokus, hokus pokus

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "hokus-pokus".

"Hokus-pokus" to wykrzyknik, pełniący funkcję magicznego zaklęcia. Jego jedyny poprawny zapis zawiera łącznik, ponieważ mamy tutaj do czynienia z parą wyrazów podobnie brzmiących, która – jak mówi słownik ortograficzny – występuje zawsze razem i ma charakter zestawienia równorzędnego.

Przykład użycia:

Myśli, że wypowie magiczne hokus-pokus i wszystko się zmieni jak za sprawą czarodziejskiej różdżki.

Komentarze