Jak piszemy: hostia czy chostia?

hostia

Poprawna pisownia

chostia

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik hostia zapisujemy przy użyciu h. 

Hostia w wierze chrześcijańskiej jest ciałem Chrystusa, ukrytym pod postacią białego, okrągłego opłatka.

Poprawny zapis wyjaśnia etymologia. Polszczyzna przejęła bez zmian wyraz z języka łacińskiego (łac. ofiara błagalna). Warto jednak zwrócić uwagę na pisownię wielką i małą literą - od wielkiej litery Hostia pisana jest wówczas, gdy uważana jest za synonim Najświętszego Sakramentu, zaś w innych przypadkach może być zapisywany małą literą.

Przykłady:

Kapłan uniósł Hostię i pobłogosławił wszystkich zgromadzonych.
Wielbił ją niczym Hostię, traktował jak świętość.
Trzymał w dłoniach biały opłatek, Hostię, która była jego jedyną ucieczką.

Komentarze