Jak piszemy: howa czy chowa

chowa

Poprawna pisownia

howa

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego czasownika to chowa.

Chowa to forma w 3 osobie liczby pojedynczej, pochodząca od chować (położyć coś w bezpiecznym miejscu, trzymać w ukryciu, wychowywać lub hodować).

Chować jest zapożyczeniem z języka czeskiego, gdzie występuje chowati (chować, uchować się od czegoś), stąd też polszczyzna przejęła zapis z użyciem ch

Przykłady:

Dziecko chowa jak skarb swoją zabawkę.
Ona zwykle długo chowa urazę.
Babcia na wsi chowa krowy, kury i króliki.

Komentarze