Jak piszemy: hoży czy choży?

hoży

Poprawna pisownia

choży

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik "hoży" zapisujemy z użyciem litery "h". 

 

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii spółgłoska "h" występuje w wyrazach obcych. Należy do nich przymiotnik “hoży”, który pochodzi z ukraińskiego hożyj.

Wyraz ten jest obecnie rzadko spotykany w polszczyźnie. Dawniej często stosowało się go na określenie kogoś, kto jest urodziwy, silny, młody.  

 

Przykłady: 

To jest hoży chłopak. 

Hoży mężczyzna cieszy się dużym powodzeniem wśród kobiet. 

Hoży pastuszek nuci na fujarze. (I.Krasicki, Myszeida, Pieśń I). 

Komentarze