Jak piszemy: huć czy chuć

chuć

Poprawna pisownia

huć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma tego rzeczownika to chuć.

Chuć oznacza żądzę, namiętność, zmysłowe pożądanie. Dawniej chuci używano także, gdy mówiono o ochocie lub woli działania.

Chuć staje się wyrazem archaicznym, najczęściej używanym w literaturze. Aleksander Brückner, językoznawca oraz historyk literatury i historii polskiej, zrównał ze sobą „chuć" i „chęć", nadając im to samo znaczenie.

Przykłady:

Wiosenna miłosna chuć krąży nad światem.
Poczuł jak ogarnia go chuć, wiedział już, że nie będzie mógł się powstrzymać.
Zwierzęca chuć opanowuje jej ciało kawałek po kawałku.

Komentarze