Jak piszemy: hucpa czy chucpa?

hucpa, chucpa

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

Słowo to oznacza bezczelność, arogancję, a jego pisownia jest dopuszczalna zarówno przez „h”, jak i „ch”. Jednak zdecydowanie częściej wybiera się „h”.

 

Przykłady:

Wszystko było jedną wielką hucpą.

Hucpa nie jest już możliwa.

Komentarze