Jak piszemy: hufiec czy chufiec?

hufiec

Poprawna pisownia

chufiec

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „hufiec” z użyciem h

 

Hufiec to jednostka niektórych organizacji młodzieżowych związanych z harcerstwem.

Słowo „hufiec” ma zapis h, który ma uwarunkowanie historyczne.

Trzeba taki zapis zapamiętać, gdyż nie ma zasady, która by go wyjaśniała.

 

Przykłady:
Hufiec znajdował się na obrzeżach miasta.
Po obozie zawieźli namioty do hufca.
W hufcu spotkały się dwie drużyny harcerskie.

Komentarze