Jak piszemy: humanistyczny czy humanitarny?

humanistyczny

Zależy od kontekstu

humanitarny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Przymiotnik „humanistyczny” znaczy: związany z humanizmem (prądem myślowym i kulturalnym lub postawą moralną i intelektualną), wynikający z przekonania, że człowiek jest wartością najwyższą.

Przymiotnik „humanitarny” znaczy: mający na celu dobro człowieka, przestrzegający godności ludzkiej.

Przykłady użycia:
W tym okresie miał miejsce największy rozwój myśli humanistycznej.
Kierowali się zawsze wartościami humanistycznymi, stawiając człowieka i jego potrzeby na pierwszym miejscu.
Konwój humanitarny ruszył o świcie.
Po tej katastrofie organizacja przeprowadziła spektakularną akcję humanitarną.

 

Komentarze