Jak piszemy: hura czy chura?

hura

Poprawna pisownia

chura

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to hura

Hura jest to wykrzyknienie oznaczające radość i zachętę do wiwatowania na cześć kogoś lub z powodu osiągnięcia czegoś. 

Hura jest słowem o zasięgu międzynarodowym, które wywodzi się z angielskiego hurray. Zatem pisownia z użyciem h została przejęta z angielszczyzny.  

Przykłady:

Hura! Udało się nam zdobyć pierwsze miejsce!
Hura! Wiwat dla naszego zwycięzcy!
Okrzykiem hura!” powitali drużynę mistrzów świata. 

Komentarze