Jak piszemy: image czy imidż?

image

Poprawna pisownia

imidż

Niepoprawna pisownia

Poprawnie zapisany wyraz to image. Imidż to sposób, w jaki go wymawiamy.

Image to sposób kreowania jakiejś postaci lub wydarzenia, determinująca jego postrzeganie np. w społeczeństwie. Rzeczownika tego używa się najczęściej w kontekście świata artystycznego, w którym np. muzycy tworzą swój wizerunek w taki sposób, w jaki chcieliby być odbierani przez innych. Słowo to pochodzi z języka francuskiego, w którym oznacza obrazek, wizerunek.

 

Przykład:

Angus stworzył swój image artystyczny w oparciu o młodzieżowe lektury.

Potrzebujesz nowego image’u – spróbujmy odświeżyć twoją garderobę.

Dzięki naszej ofercie zyskasz zupełnie nowy image – skorzystać z promocji na zabiegi pielęgnacyjne.

Komentarze