Jak piszemy: immanentny czy immamentny?

immanentny

Poprawna pisownia

immamentny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “immanentny”.

 

Tę pisownię wyjaśnia pochodzenie przymiotnika od łacińskiego wyrazu immanens, immamentis, czyli zostający w czymś.

"Immanentny" określa coś będące w czymś, będące stałą i nierozerwalną częścią czegoś, której istnienie nie wynika z działania czynnika zewnętrznego.

 

Przykłady:

Ta powieść w immanentny sposób wiąże się z doświadczeniem jej autora. 

Mitochondrium to immanentny element komórki roślinnej.

Przeistoczenie jest immanentną częścią mszy świętej. 

 

Błąd w zapisie przymiotnika “immanentny” wynika najprawdopodobniej z niedbałej lub niepoprawnej wymowy tego wyrazu.

Komentarze