Jak piszemy: in vitro czy invitro - razem czy osobno?

in vitro

Poprawna pisownia

invitro

Niepoprawna pisownia

"In vitro" zapisujemy rozłącznie.

 

"In vitro" oznacza termin stosowany w badaniach biologicznych, opisujący metodę procesów biologicznych zachodzących poza żywym organizmem; w warunkach laboratoryjnych, w sztucznym środowisku.

"In vitro" wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie dosłownie tłumaczone jest jako w szkle”. Składa się z przyimka "in" oraz rzeczownika "vitro", stąd polszczyzna przejęła zapis rozłączny. 

 

Przykłady:

Studenci medycyny często uczą się w laboratoriach metodą in vitro
Diagnostyka in vitro pozwoliła lepiej poznać bakterie wywołujące choroby.
Badanie in vitro wykazało, że doszło do mutacji niektórych genów.

Komentarze