Jak piszemy: iniciały czy inicjały?

inicjały

Poprawna pisownia

iniciały

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu to "inicjały".

 

Inicjały to skróty utworzone od imion i nazwisk, które zawierają ich pierwsze litery. Każda z nich zakończona jest kropką. Słowo to pochodzi od łacińskiego initium oznaczającego "początek".

W innym znaczeniu inicjały to także określenie czcionki, która znajduje się na początku akapitu w tekście ciągłym i wyróżnia się z niego kształtem, kolorem lub fontem.

 

Przykłady:

W formularzu zgłoszeniowym proszę podać tylko swoje inicjały.

Adam wyrył na ławce nasze inicjały, by na zawsze zapamiętać tę chwilę.

Dokumenty wojskowe króla Jana III Sobieskiego zawierają przepięknie zdobione inicjały.

Komentarze