Jak piszemy: iniekcja czy injekcja?

iniekcja

Poprawna pisownia

injekcja

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to "iniekcja".

 

"Iniekcja" oznacza wprowadzenie (wstrzyknięcie) leku lub trucizny do organizmu lub też wtłaczanie cieczy i gazów.

Wyraz pochodzi z języka łacińskiego (iniectio - wrzucenie), skąd polszczyzna przejęła zarówno znaczenie, jak i pisownię.

Warto jednak dodać, że zapis z użyciem j także występuje w polszczyźnie, jednak bardzo rzadko. "Injekcja" to wyraz pochodzący z języka angielskiego (ang. injection), który używany jest w matematyce jako opis funkcji różnowartościowej.

 

Przykłady:

Po iniekcji może pojawić się lekkie zaczerwienienie.
Iniekcja nowego leku na raka przebiegła bez komplikacji.
Sprzęt do iniekcji powinien być sterylny i przeznaczony do jednorazowego użytku.

Komentarze

~ Admin
7/14/20, 11:51 AM
Do Beata: wyraz "iniekcja" w znaczeniu "wprowadzanie, wtłaczanie" jest używany znacznie częściej niż "injekcja" w znaczeniu "funkcja matematyczna". W wyjaśnieniu wspomnieliśmy o tym, że pisownia przez "j" również występuje w polszczyźnie, jednak bardzo rzadko. Właśnie dlatego przyjęliśmy, że ta wątpliwość będzie dotyczyła iniekcji jako "wprowadzania, wtłaczania", zaznaczając zapis przez "j" jako niepoprawny. Pozdrawiamy serdecznie!
~ Beata
7/14/20, 10:08 AM
W takim razie zapis injekcja jest poprawny. Po prostu chodzi o znaczenie tego słowa. Dlaczego domyślnie uznano, że chodzi o wstrzykiwanie?