Jak piszemy: innych czy inych?

innych

Poprawna pisownia

inych

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „innych”.

 

„Innych” to forma dopełniacza, biernika i miejscownika przymiotnika liczby mnogiej „inny”.

W wyrazie występują spółgłoski podwojone. To tzw. geminaty (łac. gemino – podwajam), które są obecne w rdzeniach niektórych wyrazów rodzimych (np. wyssany, czczy) i w wyrazach zapożyczonych (np. manna, bulla, narracja). Takie słowa należy wymawiać z dwiema głoskami.

 

Przykłady użycia:

W innych okolicznościach podjąłbym taką samą decyzję.

W tej sytuacji będę musiała poradzić się innych osób.

Komentarze

~ rewtt4543
2/22/21, 2:39 PM
inych