Jak piszemy: intencje czy intęcje?

intencje

Poprawna pisownia

intęcje

Niepoprawna pisownia

Wyraz „intencje” piszemy z użyciem litery en

 

Intencje to motyw, cel działania.

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ę pisze się w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

 

Przykłady:

Miał dobre intencje, ale wszystko poszło nie tak, jak chciał.

Intencje to nie wszystko, potrzebne jest jeszcze działanie.

Jakie ma pani intencje?

Komentarze