Jak piszemy: Internet czy internet?

Internet - nazwa systemu

Zależy od kontekstu

internet - nazwa medium

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu. 

 

Rzeczownik "Internet" pisany wielką literą jest nazwą własną. Stosujemy tę pisownię, gdy mamy na myśli ogólnoświatowy system informatyczny łączący wiele komputerów. 

 

Przykłady: 

Kto stworzył Internet? 

Historia Internetu sięga przełomu lat 60. i 70. XX w. 

Nasz sposób komunikowania się diametralnie się zmienił od czasu powstania Internetu. 

 

Rzeczownik "internet" pisany małą literą jest nazwą pospolitą. Pisownię tę stosujemy, gdy mowa o internecie jako jednym z mediów (obok prasy, radia i telewizji). 

 

Przykłady:

Korzystam z internetu tylko wtedy, gdy chę przeczytać wiadomości lub posłuchać muzyki. 

Ludzie często zamiast iść do lekarza, szukają diagnozy w internecie.

Traktuję internet jako źródło wiedzy i rozrywki. 

Komentarze