Jak piszemy: inwektyw czy inwektywów?

inwektyw

Poprawna pisownia

inwektywów

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to inwektyw.

Inwektywa - obraza, zniewaga, obelga, wyzwisko.

Inwektyw to forma w dopełniaczu liczby mnogiej pochodząca od rzeczownika inwektywa. Etymologią jest łacińskie invecitivus (gromiący, łaminący). Błędne inwektywów wynika z analogii do innych wyrazów w tej deklinacji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że choć jest to wyraz, którego temat kończy się na spółgłoskę twardą (w), to z uwagi na rodzaj żeński (ta inwektywa) przyjmuje zerową końcówkę fleksyjną.

Przykłady:

Zrzucił na nią grad inwektyw.
Prezydent wystąpił przeciwko ministrowi z inwektywą.
Inwektywa dziennikarza pod adresem znanego aktora znalazła swój finał w sądzie.

Komentarze