Jak piszemy: ironii czy ironi?

ironii

Poprawna pisownia

ironi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „ironii”.

 

„Ironii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „ironia”.

Końcówkę -ii piszemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych na -nia, które w mianowniku wymawia się jako ńja, np. harmonia – harmonii, linia – linii (w przeciwieństwie do tych wymawianych jako ńa, np. dynia – dyni, kuchnia – kuchni).

 

Przykłady użycia:

Jego wypowiedź, niepozbawiona ironii, brzmiała jednak szczerze i autentycznie.

Nie silił się na uprzejmość i nie próbował kryć ironii w głosie.

Komentarze