Jak piszemy: jak to czy jakto – razem czy osobno?

jak to

Poprawna pisownia

jakto

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „jak to”.

 

„Jak to” to spójnik łączący zdania lub składniki zdania, informujący, że zachodzi jedna z przedstawionych w nim możliwości lub kilka naraz. "Jak" i "to" to dwa odrębne składniki, dlatego stosujemy pisownię rozłączną.

 

Przykłady:

Jak to możliwe, że nic o tym nie wiem.
Jak to
wychodzisz?
Jak to był sam?

Komentarze

~ Mądry
12/8/20, 1:23 PM
jakto możliwe