Jak piszemy: jakby czy jak by – razem czy osobno?

jakby

Zależy od kontekstu

jak by

Zależy od kontekstu

Sposób zapisu tego wyrażenia zależy od funkcji, które pełni ono w zdaniu.

JAKBY pisane ŁĄCZNIE to spójnikowy zrost. Znaczy tyle co: jeśliby, jak gdyby, gdyby, np. Wygląda jakby płakała.

JAK BY by zapisywane ODDZIELNIE to połączenie zaimka jak z cząstką by. Jak by nie było, będzie dobrze.

Powyższą różnicę znaczeń dobrze ilustruje przykład:

Jak by jako zaimek: Jak by to powiedziała Ania: byłoby super! (Wypowiadający przytacza słowa Ani, która często mówi: Byłoby super.)
Jakby jako spójnik: Jakby to powiedziała Ania, byłoby super! (Ania nie powiedziała tego, ale gdyby to zrobiła, rozmówca, by się ucieszył.)

Przykłady:

Osiągnąłby więcej, jakby wyjechał za granicę.
Jak by mu odpowiedzieć? Może tak, jak by tego oczekiwał.
Tatuś, by się cieszył, jakby tu był. Jak by tego nie oceniać, osiągnąłeś prawdziwy sukces.

Komentarze

~ Niby Polak a nie wie
6/5/19 9:45 PM
Dalej nie rozumiem zasady :-)
~ Wiktoria
5/6/18 3:40 AM
Zeszłoroczny