Jak piszemy: jakichkolwiek czy jakich kolwiek – razem czy osobno?

jakichkolwiek

Poprawna pisownia

jakich kolwiek

Niepoprawna pisownia

Jakichkolwiek to forma dopełniacza i miejscownika l. mn. zaimka jakikolwiek.

Zaimek ten, zarówno jako nieokreślony (w znaczeniu: byle jaki, pierwszy lepszy, dowolny, wszelaki), jak i względny (inaczej: jaki by nie) piszemy ŁĄCZNIE.

Taka sama pisownia obowiązuje w przypadku innych form z końcówką –kolwiek: cokolwiek, ilekolwiek, komukolwiek, ktokolwiek.

Przykład:

Jakichkolwiek słów, by nie użył i tak by mu nie uwierzyła.
Tych ubrań nie szyje się z jakichkolwiek materiałów. Proces ich powstawania jest ściśle kontrolowany.

Komentarze

~ Anon
7/3/22, 9:50 AM
To dziwne. Polski język jest bardzo dziwny.
~ Nauczyciel
2/18/21, 5:05 PM
Czy jak kolwiek piszę się razem?
~ fyietrozex 954
3/23/20, 9:06 AM
to dziwne