Jak piszemy: jakichś czy jakiś?

jakichś

Zależy od kontekstu

jakiś

Zależy od kontekstu

Obie pisownie są poprawne – ich użycie jest uzależnione od kontekstu, gdyż wyrazy "jakichś" i "jakiś" mają tak naprawdę różne znaczenie.

 

"Jakiś" jest zaimkiem nieokreślonym, występującym w mianowniku rodzaju męskiego. Można na przykład powiedzieć, że „dzwonił wczoraj jakiś nieznajomy”. "Jakichś" to dopełniacz lub miejscownik w liczbie mnogiej tegoż zaimka. Ważne jest, aby nie pomylić się i nie stosować tych dwóch form zamiennie.

 

Przykłady:

Spotkałem co prawda jakichś tubylców, ale nie byli nastawieni zbyt przyjaźnie.

Jakiś mężczyzna szedł za mną aż do drzwi wejściowych.

Wanda szukała jakichś starych dokumentów.

Komentarze