Jak piszemy: jakże czy jak że - razem czy osobno?

jakże

Poprawna pisownia

jak że

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "jakże".

 

"Jakże" jest zaimkiem, które może wprowadzać zdanie pytające lub wykrzyknikowe. Należy zapamiętać ten wyraz jako połączenie dwóch elementów "jak" i "że". Reguła ortograficzna mówi, że po głosce "k" piszemy "rz". Słowo "jakże" jest wyjątkiem od tej zasady.

 

Przykłady:

Jakże mogłam mu zaufać!

Jakże możemy ci pomóc?

Komentarze